Dr. Mrs. Hema Maheshwar Sontakke
Principal
Teaching Staff
Office Staff
Sr.No Name Designation
Mrs. Neelima Pankaj Sethiya
PRT
Dr. Mrs. Neetu Manish Agarwal
PRT
Mrs. Suchita Anand Nischal
PRT
Mrs. Nidhi Mahesh Daxini
PRT
Mrs. Komal Kishor Katariya
PRT
Mrs. Savita Mahendra Mantri
PRT
Mrs. Meena Aasaram Mohite
PRT
Mrs. Priya Mukesh Ondhiya
PRT
Mrs. Swapnali Rahul Shevalkar
PRT
Mrs. Kalpana Motiram Bisi
PRT
Mrs. Manisha Madan Gite
PRT
Mrs. Sonal Ravindra Agrawal
PRT
Mrs. Jyoti Siddharth Kharat
Art Teacher
Mr. Tuljesh Shivlal Bhurewal
PTI
Mr. Sanket Ravindra Shardul
Music Teacher
Mr. Mayur Ramprasad Panchariya
Computer Teacher
Mr. Shashikant Chinneshwar Saibe
PRT
Mrs. Sangita Anantrao Pande
PRT
Mr. Ratnakar Arun Goswami
PRT
Mr. Yashwant Mohan Dholke
PRT
Miss. Pooja Arunappa Watkale
PTI
Sr.No Name Designation
Mrs. Pratima Ganesh Gorantyal
Administrator
Mr. Ravi Rameshrao Misal
Clerk
Mr. Gitesh Chandrashekhar Kale
Accountant